چاپ مقاله عضو هیأت علمی واحد در مجله معتبر علمی - پژوهشی

نوشته شده توسط سالار ترخانی در .

در راستای انجام فعالیتهای پژوهشی یکی از پژوهشگران برجسته واحد آقای دکتر فتاح مرادی استادیار گروه تربیت بدنی اخیرا مقاله ای از ایشان با عنوان "تاثیر یک دوره تمرین قدرتی بر غلظت کمرین سرم و مقاومت انسولینی در مردان جوان چاق غیرفعال" در آخرین شماره "دوفصلنامه علمی - پژوهشی ISC  فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی" متعلق به دانشگاه شهید بهشتی تهران به چاپ رسیده است. در اینجا  نسخه ای از فایل مجله که حاوی  مقاله مذکور است برای دانلود توسط علاقمندان قرار داده شده است. 

دانلود آخرین شماره مجله Last_Issue.pdf

Dr. Moradi

پیوند‌های مفید

آمار بازدیدکنندگان