ترجمه و انتشار کتاب "بەرێوبەری گشتی" (مدیریت عمومی) با همت دکتر فاروق یزدان ستا عضو هیات علمی گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی سقز

نوشته شده توسط جمال شریف آذر در .

کتاب "بەرێوبەری گشتی" (مدیریت عمومی) به همت دکتر فاروق یزدان ستا عضو هیات علمی گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی سقز به زبان کوردی ترجمه و توشط نشر گوتار شهرستان سقز منتشر شد .

این کتاب در 7 فصل و 190 صفحه نوشته شده که مباحث متعددی از جمله: اصول کلی مدیریت، ساختار سازمان، روش های تصمیم گیری، رهبری در سازمان ها، کنترل و نظارت، ارتباطات سازمانی، برنامه ریزی و..را مورد بررسی قرار داده است.

yazdannnnn

این اثر ترجمه کتاب مدیریت عمومی نوشته دکتر علی علاقه بند است، که توسط انتشارات گوتار سقز در سال 1395 چاپ شده و با توجه به مباحث جدید و کاربردی می تواند مورداستفاده دانشجویان رشته های مختلف مدیریت، مدیران و کارکنان سازمان ها و مراکز دولتی و غیردولتی و...قرار بگیرد.

پیوند‌های مفید

آمار بازدیدکنندگان