کارگاه آشنایی با بورس و سرمایه گذاری توسط گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز در سالن دکتر محمد فاضلی این واحد برگزار گردید.

IMG 0770

کارگاه فوق که با استقبال بی نظیری همراه بود با حضورو سخنرانی اساتید برجسته علم حسابداری و دانشجویان در حالی برگزار گردید که شرکت کنندگان در آن با تحویل مدارک نسبت به ثبت نام در شرکت کارگزاری مفید اقدام می کردند .

IMG 0784

پیوند‌های مفید

آمار بازدیدکنندگان