رشته های دایر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

نوشته شده توسط فرزاد وزمانی در .

گروه رشته مقطع تحصیلی
هنر و معماری نقشه کشی معماری کاردانی پیوسته
معماری کاردانی ناپیوسته
معماری کارشناسی ناپیوسته
مهندسی معماری کارشناسی پیوسته
گرافیک - گرافیک کاردانی پیوسته
طراحی و دوخت کاردانی پیوسته
فنی و مهندسی نرم افزاركامپيوتر كارداني پيوسته
نرم افزاركامپيوتر  كارداني ناپيوسته
مهندسي تكنولوژي نرم افزاركامپيوتر  كارشناسي ناپيوسته
كامپيوتر-سخت افزار  كارداني ناپيوسته
ارتباطات وفناوري اطلاعاتICT  كارداني ناپيوسته 
مهندسي تكنولوژي ارتباطات وفناوري اطلاعاتICT-سيستم هاي تحت شبكه  كارشناسي ناپيوسته 
مهندسی برق( 5 گرایش)  کارشناسی پیوسته
مهندسي تكنولوژي برق-قدرت  كارشناسي ناپيوسته 
كاردان فني برق-قدرت  كارداني ناپيوسته 
الكتروتكنيك-برق صنعتي  كارداني پيوسته
مهندسي تكنولوژي الكترونيك  كارشناسي ناپيوسته 
مهندسي تكنولوژي مخابرات-انتقال  كارشناسي ناپيوسته 
مهندسي تكنولوژي مخابرات-سويچهاي شبكه ثابت  كارشناسي ناپيوسته 
مهندسي تكنولوژي تاسيسات حرارتي وبرودتي  كارشناسي ناپيوسته 
تاسيسات-تبريد  كارداني پيوسته
كاردان فني مكانيك-تاسيسات بهداشتي وگازرساني  كارداني ناپيوسته 
مهندسی مکانیک  کارشناسی پیوسته
مهندسی تكنولوژي مكانيك خودرو كارشناسي ناپيوسته 
مكانيك خودرو  كارداني پيوسته
كاردان فني مكانيك-ماشين ابزار  كارداني ناپيوسته 
مهندسي تكنولوژي ساخت وتوليد-ماشين ابزار  كارشناسي ناپيوسته 
عمران-كارهاي عمومي ساختمان  كارداني ناپيوسته
ساختمان-كارهاي عمومي ساختمان  كارداني پيوسته
مهندسي تكنولوژي ساختمان كارشناسي ناپيوسته 
مهندسي تكنولوژي عمران كارشناسي ناپيوسته 
مهندسي عمران کارشناسی پیوسته
نقشه برداري كارداني پيوسته
مهندسي تكنولوژي نقشه برداري كارشناسي ناپيوسته 
نقشه كشي عمومي-نقشه كشي وطراحي صنعتي كارداني پيوسته 
علوم پایه زمين شناسي كاربردي کارشناسی پیوسته
زيست شناسي سلولي ومولكولي-بيوتكنولوژي کارشناسی پیوسته
کشاورزی توليدات گياهي كارداني ناپيوسته
تكنولوژي موادغذايي كارداني ناپيوسته 
مهندسی تكنولوژي توليدات گياهي كارشناسي ناپيوسته 
علوم انسانی مدیریت دولتی-مالی* کارشناسی ارشد
زبان وادبيات فارسي کارشناسی پیوسته
آموزش ابتدايي كارشناسي ناپيوسته 
آموزش ابتدايي كارداني ناپيوسته
مديريت بازرگاني کارشناسی پیوسته
حسابداري كارداني ناپيوسته
حسابداري كارداني پيوسته 
حسابداري كارشناسي ناپيوسته 
حسابداري کارشناسی پیوسته
امور بانكي كارداني ناپيوسته 
تربیت دبیرتربیت بدنی وعلوم ورزشی كارشناسي ناپيوسته 
تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت وبرنامه ریزی تربیت بدني كارشناسي ناپيوسته 
تربيت بدني وعلوم ورزشي-فيزيولوژي ورزشي کارشناسی پیوسته
تربيت بدني كارداني پيوسته
تربيت بدني كارداني ناپيوسته 
آموزش زبان انگليسي كارشناسي ناپيوسته
تربيت معلم آموزش زبان انگليسي كارداني ناپيوسته 
حقوق* کارشناسی پیوسته

کارگزینی هیات علمی - فرزاد وزمانی

پیوند‌های مفید

آمار بازدیدکنندگان