قابل توجه مربیان واحد:

لطفاً با مطالعه آیین نامه بورس داخل برای ارتقای سطح مربیان دانشگاه در قسمت بخشنامه ها، در صورتی که واجد شرایط ذکر شده در آیین نامه می باشید در اسرع وقت تصویر کلیه مستندات پژوهشی خود را به بخش پژوهش واحد جناب آقای دکتر ترخانی تحویل دهید تا پس از امتیاز دهی وارد سایت سازمان مرکزی گردد-کارگزینی هیات علمی

پیوند‌های مفید

آمار بازدیدکنندگان