به اطلاع اعضای محترم هیات علمی می رساند جهت انجام امور ترفیع پایه، به بخش فرمها(ستون سمت راست) مراجعه و پس از مطالعه بخشنامه ترفیع پایه جدید 93 و راهنمای ترفیع پایه، پس از رویت تاریخ مربوط به خود از لیست ترفیع، فرمهای ترفیع(آموزشی،پژوهشی واداری) را در همان بازه زمانی تکمیل و مطابق راهنما به مدیر گروه خود تحویل دهند تا پس از تایید مدیرگروه، به کمیته ترفیع واحد ارجاع گردد-کارگزینی هیات علمی

پیوند‌های مفید

آمار بازدیدکنندگان