بر اساس بخشنامه بورسیه و تأکید سازمان مرکزی، اعضای هیات علمی که در دوره دکترا ادامه تحصیل می دهند ضروری است بورس شوند. در صورت عدم اقدام عضو هیات علمی به این امر، مسئولیت عواقب بعدی ناشی از عدم بورس بر عهده خود هیات علمی خواهد بود.

پیوند‌های مفید

آمار بازدیدکنندگان