فرم های کارگزینی هیات علمی

نوشته شده توسط فرزاد وزمانی در .

ردیف موضوع دانلود
1 چک لیست و فرمهای بورسیه boursieh.zip
2  وام هیات علمی
3 فرم تسهیلات کارگاههای ضمن خدمت(120 ساعت) form_zemne_khedmat.pdf 
 4 راهنمای ترفیع پایه جدید 93 rahnamaye_tarfi_jadid_93.pdf
لیست اعضای هیات علمی برای ترفیع پایه  list_tarfi_heyat_elmi.pdf
 فرم ترفیع جدید 93  form_tarfi_jadid_93.pdf
     
  فایل آزمایشگاه(برای دانشجویانی که درس آزمایشگاه دارند)  physics_laboratory_v2.pdf
   
 * فرم مدرسان گروه معماری  modaresan_memari.zip 
     
     
     
     

 

 

پیوند‌های مفید

آمار بازدیدکنندگان