بخشنامه های کارگزینی هیات علمی

نوشته شده توسط فرزاد وزمانی در .

ردیف موضوع  دانلود
1 عدم اشتغال هیات علمی در سایر سازمانها 35-86070.jpg 
 2 ارتقای اعضای هیات علمی بدون مجوز ادامه تحصیل bedoonemojavez.jpg
3  بخشنامه ارتقا erteqa90.pdf
4 الزامی بودن بورسیه برای اعضای هیات علمی پذیرفته شده در مقطع دکترا elzam_boursieh.pdf
5 آیین نامه بورس داخل برای ارتقای سطح مربیان aeennameh_bours_morabian.pdf

پیوند‌های مفید

آمار بازدیدکنندگان