امور کلاس های دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز(هادی کریم زاده-مسئول امور کلاسها)


ردیف عنوان
1 قابل توجه دانشجویان گرامی تمامی کلاسهای دانشگاه در تاریخ 1397/08/25برگزار نمیگردد .
2 کلاس های آقای فریدون صالحیان امروز دوشنبه مورخ : 97/8/21 برگزار نمی گردد.