امور دانش آموختگاناداره امور دانش آموختگان
مسئول: اسعد محمدی
کارشناسی
تلفن:08736250937
پست الکترونیکی:
 


اداره امور دانش­ آموختگان (فارغ­ التحصیلان) وظیفه تسویه حساب، صدور مدرک، تأییدیه و ریزنمرات دانشجویان را برعهده دارد.  


 اهم وظایف این اداره عبارتند از :

  •  صدور مدارک پایان تحصیلات فارغ ­التحصیلان

  •  پاسخگویی به استعلام اداره ها، سازمانها و دانشگاهها در خصوص تایید مدارک صادره از این واحد دانشگاهی

  •  صدور ریزنمرات(کارنامه تحصیلی) جهت استفاده در داخل کشور که پس از دریافت گواهینامه موقت با مراجعه به امور دانشجویی دانشکده مربوطه امکانپذیر می­باشد

  •  ارایه ریزنمرات قابل ترجمه جهت متقاضیان برای استفاده در خارج از کشور که پس از اخذ دانشنامه با مراجعه به امور دانشجویی دانشکده مربوطه و پرداخت هزینه 55000 ریال به حساب سازمان مرکزی دانشگاه به شماره حساب 010446044604 نزد بانک ملی شعبه زبرجد وارائه تصویر گواهینامه موقت ودانشنامه امکانپذیر می­باشد

  • ارسال مدارک دانشجویان بورسیه ومتعهد به واحدهای مربوطه

  •  امور مرتبط با مفقود شدن مدارک تحصیلی و صدور مدارک المثنی


شرایط و مدارک لازم جهت دریافت مدرک تحصیلی:
به استناد بند 17 بخشنامه شماره 162131/34 مورخ 31/4/89 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، تحویل مدرک فارغ­ التحصیلی اعم از گواهینامه موقت، دانشنامه و یا ریز نمرات تنها به فرد فارغ­ التحصیل و یا کسانی که از دانش آموخته وکالت نامه رسمی به همراه داشته باشند امکان پذیر است. 
گواهینامه موقت : در صورت عدم تعهد و یا نداشتن بورسیه تحصیلی با در دست داشتن اصل کارت شناسایی معتبر (شناسنامه، کارت ملی) با مراجعه به قسمت فارغ­ التحصیلان واحد در ساعات اداری ، دریافت گواهینامه موقت امکان پذیر می باشد.
دانشنامه: در صورت عدم تعهد و یا نداشتن بورسیه تحصیلی با در دست داشتن اصل گواهینامه موقت و کارت شناسایی معتبر (شناسنامه، کارت ملی) با مراجعه به قسمت فارغ­ التحصیلان واحد در ساعات اداری ، دریافت دانشنامه امکان پذیرمی باشد.
ریزنمرات: دانش آموختگان گرامی می توانند در صورت عدم تعهد و یا نداشتن بورسیه تحصیلی با در دست داشتن اصل کارت شناسایی معتبر (شناسنامه و کارت ملی) با مراجعه به قسمت فارغ ­التحصیلان واحد در ساعات اداری جهت دریافت ریزنمرات خود اقدام نمایند.
لازم بذکر است دریافت ریز نمرات تایید شده توسط سازمان مرکزی در صورت درخواست فارغ ­التحصیل و پرداخت هزینه میسر بوده و در صورت تمایل به دریافت کارنامه تحصیلی می­توانید با در دست داشتن اصل گواهینامه موقت یا دانشنامه به اداره فارغ­ التحصیلان  دانشگاه مراجعه فرمایید.

مدارک لازم برای فارغ التحصیلی با توجه به مقطع تحصیلی:
کاردانی پیوسته
کاردانی ناپیوسته
کارشناسی پیوسته
کارشناسی ناپیوسته