امور دانش آموختگاناداره امور دانش آموختگان
مسئول: اسعد محمدی
کارشناسی
تلفن:08736250937
پست الکترونیکی:
 


اداره امور دانش­ آموختگان (فارغ­ التحصیلان) وظیفه تسویه حساب، صدور مدرک، تأییدیه و ریزنمرات دانشجویان را برعهده دارد.  


 اهم وظایف این اداره عبارتند از :

  •  صدور مدارک پایان تحصیلات فارغ ­التحصیلان

  •  پاسخگویی به استعلام اداره ها، سازمانها و دانشگاهها در خصوص تایید مدارک صادره از این واحد دانشگاهی

  •  صدور ریزنمرات(کارنامه تحصیلی) جهت استفاده در داخل کشور که پس از دریافت گواهینامه موقت با مراجعه به امور دانشجویی دانشکده مربوطه امکانپذیر می­باشد

  •  ارایه ریزنمرات قابل ترجمه جهت متقاضیان برای استفاده در خارج از کشور که پس از اخذ دانشنامه با مراجعه به امور دانشجویی دانشکده مربوطه و پرداخت هزینه 70000 ریال به حساب سازمان مرکزی دانشگاه به شماره حساب 010446044604 نزد بانک ملی شعبه زبرجد وارائه تصویر گواهینامه موقت ودانشنامه امکانپذیر می­باشد

  • ارسال مدارک دانشجویان بورسیه ومتعهد به واحدهای مربوطه

  •  امور مرتبط با مفقود شدن مدارک تحصیلی و صدور مدارک المثنی


شرایط و مدارک لازم جهت دریافت مدرک تحصیلی:
به استناد بند 17 بخشنامه شماره 162131/34 مورخ 31/4/89 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، تحویل مدرک فارغ­ التحصیلی اعم از گواهینامه موقت، دانشنامه و یا ریز نمرات تنها به فرد فارغ­ التحصیل و یا کسانی که از دانش آموخته وکالت نامه رسمی به همراه داشته باشند امکان پذیر است. 
گواهینامه موقت : در صورت عدم تعهد و یا نداشتن بورسیه تحصیلی با در دست داشتن اصل کارت شناسایی معتبر (شناسنامه، کارت ملی) با مراجعه به قسمت فارغ­ التحصیلان واحد در ساعات اداری ، دریافت گواهینامه موقت امکان پذیر می باشد.
دانشنامه: در صورت عدم تعهد و یا نداشتن بورسیه تحصیلی با در دست داشتن اصل گواهینامه موقت و کارت شناسایی معتبر (شناسنامه، کارت ملی) با مراجعه به قسمت فارغ­ التحصیلان واحد در ساعات اداری ، دریافت دانشنامه امکان پذیرمی باشد.(برای دانشجویان برادر داشتن  کارت پایان خدمت الزامی است)
ریزنمرات: دانش آموختگان گرامی می توانند در صورت عدم تعهد و یا نداشتن بورسیه تحصیلی با در دست داشتن اصل کارت شناسایی معتبر (شناسنامه و کارت ملی) با مراجعه به قسمت فارغ ­التحصیلان واحد در ساعات اداری جهت دریافت ریزنمرات خود اقدام نمایند.
(برای دانشجویان برادر داشتن  کارت پایان خدمت الزامی است)
لازم بذکر است دریافت ریز نمرات تایید شده توسط سازمان مرکزی در صورت درخواست فارغ ­التحصیل و پرداخت هزینه میسر بوده و در صورت تمایل به دریافت کارنامه تحصیلی می­توانید با در دست داشتن اصل گواهینامه موقت یا دانشنامه به اداره فارغ­ التحصیلان  دانشگاه مراجعه فرمایید.

مدارک لازم برای فارغ التحصیلی با توجه به مقطع تحصیلی:
کاردانی پیوسته
کاردانی ناپیوسته
کارشناسی پیوسته
کارشناسی ناپیوسته