خوابگاه، تغذیه

  • در این واحد دانشگاهی امکانات خوابگاهی فقط برای خانم­ها فراهم می­باشد. دانشجویان غیربومی واجد شرایط می­توانند جهت گرفتن خوابگاه  به امور دانشجویی مراجعه کنند. همچنین دانشجویان می­توانند جهت گرفتن کارت تغذیه به امور دانشجویی مراجعه کنند.

  • دانشجویان، اساتید و کارکنان جهت رزرو غذای هر هفته (فقط ناهار) باید یک هفته قبل از آن اقدام کنند.