دفتر توانمندسازی و تعالی سازمانیدفتر توانمندسازی و تعالی سازمانی
جمیله کریمان
تلفن:08736244751داخلی 131
پست الکترونیکی:jkariman1984@yahoo.com

  
 
آموزش و برگزاری این دوره ها در طول سال اجرا میگردد و برگزاری آنها به ترتیب اولویت تعیین خواهد شد.  و به افراد شرکت کننده در پایان دوره گواهی نامه صادر می گردد.
 

 

کارگاه های آموزشی پیشنهادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز جهت ثبت در تقویم سال 1396

ردیف

عنوان دوره

شناسه

مخاطبین

ساعت دوره

توضیحات

1

آشنایی با آیین نامه های انتظامی اساتید هیات علمی

7139

هیات علمی

8 ساعت

 

2

روش های تفسیری ساده قرآن

9030

عمومی

8 ساعت

 

3

ایده های کارآفرین و دانش بنیان و حمایت از آنها

99929

عمومی

8 ساعت

عمومی: شرکت اعضای هیات علمی و کارکنان بلامانع است

4

اخلاق حرفه ای

3301

عمومی

24 ساعت

 

5

جنگ نرم (اهداف و راهبردها)
 

5059

عمومی

8 ساعت

 

6

روش های بسط و تعمیق فرهنگ حجاب و عفاف
 

5060

عمومی

24 ساعت

 

7

نقش و اهمیت تصمیم گیری در سازمان
 

8125

عمومی

16 ساعت

 

8

نماز و سلامت معنوی

33451

عمومی

 

 

9

موفقیت در روابط اجتماعی

33452

عمومی

 

 

10

جلوه های دینداری و زندگی مدرن

33448

عمومی

 

 

11

ارتقای فرهنگ نشاط و امید به زندگی

33450

عمومی

 

 

12

الزامات فرهنگی پیاده سازی اقتصاد مقاومتی

33407

عمومی

 

 

13

راهکارهای توسعه و ترویج فرهنگ مهدویت در دانشگاه

33449

عمومی

 

 

 

 

دوره های اجرا شده در سال 96

ردیف

عنوان دوره

شناسه

مخاطبین

ساعت دوره

توضیحات

1

تفسیر سوره حمد

33459

عمومی

16 ساعت

 

2

دوره معارف امام صادق (ع)

99961

عمومی

8ساعت

 

3

دوره تکنیک سطح سلامت کارکنان

 

کارکنان

16ساعت