مناسبت های خاص

علاوه بر فعالیت ها و برنامه های فوق الذکر در طول سال به مناسبت های مختلف، برنامه های فرهنگی، اجتماعی، ادبی و ... برگزار می شود که زمان و مکان برگزاری آن ها از طریق تابلوهای اعلانات، وب سایت و کانال های تلگرامی واحد (کانال روابط عمومی، امور کلاس ها و ...) اطلاع رسانی می شود. جهت عضویت در کانال تلگرام روابط عمومی به مسئول روابط عمومی و جهت عضویت در کانال امور کلاس ها به مسئول امور کلاس ها مراجعه کنید.