شورای امر به معروف و نهی از منکر واحد

هسته طلایه داران معروف دانشجویان و یاوران معروف کارکنان تحت نظر این شورا فعالیت می کنند.
 

 • تهیه و تنظیم فرم تعهدنامه تذهیبی انضباطی برای دانشجویان جدید الورود فرم برادران در دوازده بند و خواهران در چهارده بند
 • برگزاری جلسات شورای امر به معروف و نهی از منکر
 • فضاسازی محیط واحد در راستای رعایت حریم حجاب و برخورد با عوامل ترویج و اشاعه بدحجابی
 • حضور در جلسات شهرستانی ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر
 • نصب بنر و کارهای تبلیغاتی با موضوعات امر به معروف و نهی از منکر
 • برگزاری نمایشگاه عفاف و حجاب در سطح واحد و منطقه
 • برگزاری مسابقه فرهنگی پیرامون حجاب و عفاف
 • هماهنگی با انتظامات و تشکیل جلسات مشترک با حوزه معاونت فرهنگی برای بررسی مشکلات و ارائه راه حل در خصوص وضعیت حجاب و عفاف در واحد
 • نصب بنر منشور حجاب مربوط به چهار بند پوشش در محیط دانشگاه
 • برگزاری نشست های علمی در خصوص حجاب و عفاف و آسیب شناسی اجتماعی
 • معرفی کارکنان، اساتید و دانشجویان محجبه واحد و تقدیر از آنان
 • همکاری در جذب نیرو در حوزه انتظامات خواهران
 • تشکیل جلسات مشاوره روان شناسی برای دانشجویان خاطی و بدحجاب
 • انجام کارهای پژوهشی پیرامون امر به معروف و نهی از منکر
 • ارائه طرح و الگوی مناسب لباس،کفش و پوشش دانشجویان جهت ورود به واحد