گزارش تصویری جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان 1397/05/10


رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از 3 محصول فناورانه واحد سقز در نمایشگاه محصولات دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان بازدید کرد. 
طبقه بندی خبری:
عمومی