اختصاص اتاق کار به اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز و افتتاح آن توسط دبیر هیات امنا و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان 1396/11/10


اختصاص اتاق کار به اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز و افتتاح آن توسط ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان
آقای دکتر کیانی دبیر هیات امناء و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان در بازدیدی که از دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز به عمل آوردند ضمن افتتاح اتاق کار اختصاص داده شده به اعضای هیات علمی این واحد اظهار داشت: از جمله مسایل مورد تاکید جناب آقای دکتر ولایتی، ریاست محترم هیات موسس و هیات امنای دانشگاه و جناب آقای دکتر فرهاد رهبر ریاست عالیه دانشگاه این است؛  اعضای هیات علمی دانشگاه بایستی در کنار فعالیت های آموزشی با کیفیت به فعالیت ­های پژوهشی، دانش بنیان و فرهنگی نیز پرداخته و این امور را سرلوحه کار خود قرار دهند.
 
       ایشان افزود: ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت های پژوهشی و فرهنگی استادان، باید در اولویت کاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز قرار گیرد و با توجه به حضور اعضای هیات علمی توانمند و همدل در  این واحد دانشگاهی، می توان در رسیدن به اهداف ترسیم شده و فعالیت های موثر دانش بنیان و فرهنگی و همچنین کسب درآمدهای غیر شهریه ای گام های موثری برداشت.
دکتر کیانی ضمن اشاره به اقدامات ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز، در تعامل و عقد تفاهم نامه های همکاری با ادارات و ارگان های سطح شهرستان گفتند: پیشرفت دانشگاه منجر به توسعه شهرستان و استان می گردد و آقای دکتر شافعی در این راستا تمام توان خود را بکار گرفته و همین امر موجب گردیده این واحد دانشگاهی جزو دانشگاه های برتر استان قرار گیرد.
 
سپس آقای دکتر کیوان شافعی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز ضمن خیر مقدم به آقای دکتر کیانی و هیات همراه ایشان، گفت: اختصاص اتاق کار به اعضای هیات علمی در جهت اجرایی نمودن سیاست های دانشگاه صورت گرفته و این واحد دانشگاهی در صدد است از تمامی پتانسیل و توانمندیهای منابع انسانی خود بهره ببرد.
ایشان افزودند: اعضای هیات علمی به عنوان پیشران دانشگاه بایستی حضور مستمر و مفید در دانشگاه داشته و در زمینه های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و ... نقش آفرین باشند.
دکتر شافعی در ادامه ابراز داشت: حضور اعضای هیات علمی باعث می شود ارتباط آنان با دانشجویان توسعه یافته و بسیاری از مسایل و مشکلات دانشجویان حل گردد و در نتیجه سطح رضایتمندی در دانشگاه بالاتر رود. 
 
طبقه بندی خبری:
عمومی