همایش ملی حقوق شهروندی
مجموعه
آموزشی
از تاریخ
1396/12/10
تا تاریخ
1396/12/10
از ساعت
08:00
تا ساعت
20:00
توضیحات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز برگزار می کند 
 
همایش ملی حقوق شهروندی