اطلاعيه انتخاب واحد نيمسال تابستان 97-96 1397/04/13


 قابل توجه دانشجويان گرامي
اطلا عيه انتخاب واحد نيمسال تابستان 97-96
دانشگاه آزاد اسلامي واحد سقز
 
انتخاب واحد 97/04/16             لغایت               97/04/21
شروع کلاس ها 97/04/23
پایان کلاس ها 97/06/01
برگزاری امتحانات 97/06/3              لغایت             97/06/07
 
  
قابل توجه دانشجویان محترم کلیه رشته ها :
  • دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی می توانند تا سقف 8 واحد درسی در دوره تابستان اخذ نمایند.
  • دانشجویانی که در ترم تابستان فارغ التحصیل می شوند، می توانند حداکثر 10 واحد درسی را در دوره تابستان اخذ نمایند.
  • انتخاب واحد دوره تابستان به جز رشته های طرح آموزش معلمان، اختیاری می باشد.
  • کلاسهای هر درس سه نوبت در هفته برگزار می گردد.